XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
CHOPIN I JEGO EUROPA OD BEETHOVENA DO CHOPINA

PROGRAMY TVi