EIGHTEEN THINGS BEFORE EIGHTY. LET'S START AFTER CORONAVIRUS RESTRICTIONS

Ilona Grzegorczyk

Osiemnaście rzeczy, które zrobię przed osiemdziesiątką. Zaczynam po zakończeniu korona - ograniczeń - prezentacja «

Eighteen things before eighty. Let's start after coronavirus restrictions - Osiemnaście rzeczy, które zrobię przed osiemdziesiątką. Zaczynam po zakończeniu korona - ograniczeń