ART.TELE.DISC. 2019


III Międzynarodowy Festiwal Twórców Teledysków


WYMYŚL.NAKRĘĆ.PRZYŚLIJ.


REGULAMINZobacz więcej

WIELKA GALA FINAŁOWA III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TWÓRCÓW TELEDYSKÓW

ART.TELE.DISC. Łódź 2019ART.TELE.DISC. 2019

REGULAMIN UDZIAŁU


TERMIN ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 12.02.2019 r.
GALA W ZWIĄZKU Z TYM PRZESUNIĘTA ZOSTAŁA NA 10.04.2019 r.


w III MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU TWÓRCÓW TELEDYSKÓW ART.TELE.DISC. Łódź 2019

I. ORGANIZATOR:
TVi.domkultury.com.pl

Dyrektor artystyczny: Janusz Kwiatosiński

PARTNER:
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi ul. Zawiszy Czarnego 39, 91-818 tel. 42 655 06 00

II. CELE FESTIWALU:
Celem festiwalu jest zachęcenie amatorskich twórców do stworzenia teledysku/filmu o tematyce muzycznej w oparciu o muzykę poważną, rozrywkową lub tradycyjną. Mogą to być kompozycje autorskie lub covery.

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO – ORGANIZACYJNE:
1. Forma realizacji teledysku/filmu jest dowolna.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia uczestnika z konkursu w przypadku:
a) złamania postanowień regulaminu,
b) kradzieży własności intelektualnej (plagiat),
c) zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem,
d) nadesłania materiału obrażającego uczucia religijne, nawołującego do zachowań agresywnych, ksenofobicznych lub rasistowskich itp.

Uczestnik konkursu/festiwalu deklaruje, iż dysponuje prawami autorskimi wykorzystanych w teledysku/filmie materiałów oraz posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku osób, które w nim występują. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia wynikające z niezastosowania się do niniejszego punktu Regulaminu.

Zgłoszony materiał filmowy musi być pracą własną uczestników.

Laureaci dotychczasowych festiwali tworzą kapitułę i swoimi głosami wybierają zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

(z proponowanymi kategoriami można zapoznać się poniżej).
Można zgłaszać teledyski w innych kategoriach niż proponowane.
Kategorię tworzą minimum trzy teledyski nadesłane ze wskazaniem do danej kategorii.

Z rywalizacji wykluczone są teledyski, które zajęły pierwsze miejsce w swojej kategorii w latach ubiegłych.
Możliwe jest zgłaszanie kilku teledysków przez jednego twórcę.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród (uwzględniającą specyfikę nadesłanych prac np. wprowadzenie nagród za scenariusz, montaż, greenscreen, itp.).
Decyzje organizatorów mają charakter ostateczny i nie podlegają odwołaniu.

V. WARUNKI TECHNICZNE
Kartę zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: art.tele.disc@wp.pl
Teledysk/film - np. za pośrednictwem www.wetransfer.com , lub dostarczyć na nośniku CD, DVD, BLU-RAY lub pendrive na adres: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi ul. Zawiszy Czarnego 39, 91-818 tel. 48 42 655 06 00 w terminie do 12.02. 2019 r.
(formaty plików – mp4, mpeg, m2t, mxf, avi, wmv, mov.)

WIELKA GALA FINAŁOWA
III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TWÓRCÓW TELEDYSKÓW
ART.TELE.DISC. ŁÓDŹ 2019

Emitowana będzie od dnia 10.04.2019 r. na stronie telewizji internetowej www.tvi.domkultury.com.pl
Podczas której ogłoszone będą wyniki festiwalu oraz zaprezentowane wszystkie teledyski.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie w ramach festiwalu jest jednoznaczny z nieodpłatnym, nieograniczonym terytorialnie udzieleniem organizatorowi licencji na wykorzystanie nadesłanego teledysku/filmu w celach promocyjnych projektu ART.TELE.DISC. ,jak również we wszystkich czynnościach związanych z jego realizacją.
2. Biorąc udział w konkursie w ramach festiwalu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych.
3. Dane osobowe uczestników konkursu/festiwalu będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z projektem, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883).
Zgłoszenie udziału w festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Nieodebrane nagrody zostaną przesłane kurierem.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować
na adres e mail: art.tele.disc@wp.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizowania konkursu, w przypadku gdy liczba zgłoszonych uczestników będzie mniejsza niż 10.

KATEGORIE - ART.TELE.DISC. 2019

MUZYKA GITAROWA
PIOSENKA OBCOJĘZYCZNA
NIEPODLEGŁA
PIOSENKA DZIECIĘCA
PIOSENKA ŚWIĄTECZNA
MUZYKA ELEKTRONICZNA
PIOSENKA MŁODZIEŻOWA
TANIEC
MUZYKA ORKIESTROWA
AKORDEON

PLAKAT ART.TELE.DISC. 2019

ART.TELE.DISC. 2019