JEREMIASZ CZARNECKI

"KAPRYS NA STRUNY"

🎥 produkcja TVi | KONCERT PROMOCYJNY PŁYTY "KAPRYS NA STRUNY" CZP nr 1 w Łodzi «