KONCERT FILMOWA POLSKA WG „LUTNI”

Chór Mieszany Towarzystwa Śpiewaczego "LUTNIA" w Zgierzu

Patio AHE Łódź, 21.01.2022 r. 🎥 produkcja TVi 01.2022 r. «