XXVII Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego

KONCERT inaugurujący

Centrum Dialogu im. M. Edelmana Łódź, 4.11.2021 r. 🎥 produkcja TVi 11.2021 r. «