ŻYCIA MAŁA GARŚĆ

Władyk Biletskyi

Teledysk 🎥 - produkcja TVi 03.2021 r. «