Wspólnie śpiewamy pieśni patriotyczne przy akompaniamencie

1 ŁÓDZKIEJ ORKIESTRY GITAROWEJ

Centrum Marka Edelmana w Łodzi 9.11.2018 r. «